Actualment la fisioteràpia neurològica permet millorar el pronòstic de molts pacients amb malalties que afecten el sistema nerviós. El tractament del Dany Cerebral Adquirit o altres malalties com l’esclerosi múltiple, el Parkinson o Alzheimer, requereixen d’aquests professionals.


Què és la fisioteràpia neurològica?


La fisioteràpia neurològica és una branca dins de la fisioteràpia que es dedica la tractament de les alteracions i lesions ocasionades per una afectació del Sistema Nerviós central o perifèric i que afecten el moviment.

La fisioteràpia neurològica centra la seva activitat a millorar la mobilitat del pacient. Per a això crea noves rutes neurològiques i reforça les ja existents perquè el moviment tingui lloc. Així, tractarà els diferents trastorns motors afectats per una lesió a nivell del Sistema Nerviós Central (SNC). Aquests poden ser causats per un traumatisme, una determinada malaltia o a conseqüència d’un accident cerebrovascular (ACV).

Dins de la rehabilitació neurològica, la fisioteràpia neurològica requereix de la comunicació entre tots el/as professionals implicats. És necessari conèixer i identificar les característiques i necessitats de cada pacient per a prendre les decisions adequades i adaptar les tècniques de fisioteràpia de manera individualitzades. Per aquest motiu, el coneixement de les diferents patologies que presenti cada pacient és fonamental per al professional fisioterapeuta.

La pràctica de la fisioteràpia neurològica, pot dividir-se en tres àrees:

1. Neurofisiològica o relacionada amb el desenvolupament neurològic.
2. Aprenentatge i reaprenentatge motors.
3. Eclética (se selecciona el mètode adequat, depenent de les necessitats de cada pacient)

Àmbit d’aplicació


La fisioteràpia neurològica pot aplicar-se tant en edat infantil com adulta. Les necessitats seran diferents segons la patologia que es tracti.

Així, la fisioteràpia neurològica infantil intervé des dels primers mesos de vida. El seu objectiu és afavorir al màxim el desenvolupament motor del nen, permetent que nens/as que han sofert una lesió neurològica tinguin un desenvolupament motor adequat o aconsegueixin un desenvolupament motor òptim. Això els permetrà aconseguir un grau d’independència en les tasques quotidianes.

La fisioteràpia neurològica en edat adulta se centra en dos àmbits diferenciats. D’una banda estaran les persones amb un mal o lesió cerebral, produït per un dany cerebral adquirit (DCA), traumatisme cranioencefàlic (TCE), etc.

El seu objectiu serà aconseguir una millora física i potenciar la mobilitat del pacient, evitant patrons posturals i de moviment que provoquin dolor o malformacions futures. En aquests casos, el/la fisioterapeuta realitzarà una intervenció des dels primers dies fins a finalitzar la rehabilitació.

D’altra banda trobarem la rehabilitació de malalties neuromusculars i trastorns neurodegeneratius com el Parkinson o l’esclerosi múltiple. Aquestes poden precisar un tractament menys intens, encara que sí un petit seguiment periòdic per a reeducar patrons i mantenir tot el control voluntari disponible.Algunes de les estratègies més aplicades


La fisioteràpia neurològica disposa de diferents estratègies d’intervenció per a aplicar a cada pacient.

Bobath, Perfetti, Brünnstrom, FNP, etc. són algunes d’elles. L’elecció d’aquests mètodes de tractament estarà determinat per les necessitats específiques de cada pacient i la seva situació clínica. L’equip de professions que participi en la rehabilitació de cada pacient, valorarà la tècnica que millor s’adapti a les circumstàncies particulars.

L’objectiu essencial de la rehabilitació neurològica és aconseguir la màxima funcionalitat del pacient i/o prevenir la seva deterioració. Aquest és un objectiu comú a tot l’equip multidisciplinari que participa en el tractament. La fisioteràpia neurològica realitza a més una labor d’educació sanitària. És necessari reeducar posturalmente al pacient, però el seu entorn també coneixerà aquestes noves postures i moviments.